3T1C và 3 niềm tin giúp HRCers cùng nhau đi thật nhanh

Để mọi hoạt động được vận hành nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp
nhất, anh chị đặt ra quy tắc 3T1C cùng 3 niềm tin làm động lực:

3T1C và 3 niềm tin giúp HRCers cùng nhau đi thật nhanh

Để mọi hoạt động được vận hành nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất, anh chị đặt ra quy tắc 3T1C cùng 3 niềm tin làm động lực:

5 văn hoá HRC giúp anh chị phát triển toàn diện

Pay it forward

Pay it forward

HRC cùng em cho đi trước khi nghĩ về việc nhận lại, để tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng và bản thân em

Love and be loved

Love and be loved

HRC yêu thương em như một thành viên trong gia đình, và không ngừng tạo chất xúc tác để gắn kết gia đình lại với nhau

Active Learning

Active Learning

HRC cùng em học tập chủ động và tích cực để phát triển bản thân ở mức tối đa

Self – awareness

Self – awareness

HRC khuyến khích và cùng em đều đặn self feedback và review 3 tháng/ lần để thấu hiểu bản thân, bước đầu tìm ra định hướng riêng

Ownership

Ownership

HRC tin tưởng trao quyền, xây dựng lộ trình phát triển, tạo điều kiện cho em tự tạo nên những dấu ấn của riêng mình

Những hoạt động giúp anh chị phát triển & gắn kết

Ngoài ra, ở một tổ chức tin tưởng và đề cao giá trị của “con người”, anh chị còn đặc biệt
chú trọng vào những sự kiện nội bộ ở HRC được tổ chức hàng tuần, hàng tháng với đa
dạng hình thức từ online đến offline, kết nối mọi đối tượng alumni – active member.

Những hoạt động giúp anh chị phát triển & gắn kết

Ngoài ra, ở một tổ chức tin tưởng và đề cao giá trị của “con người”, anh chị còn đặc biệt chú trọng vào những sự kiện nội bộ ở HRC được tổ chức hàng tuần, hàng tháng với đa dạng hình thức từ online đến offline, kết nối mọi đối tượng alumni – active member.

Em sẽ cùng anh chị yêu thương và gắn bó với ngôi nhà xanh lá chứ ?