giúp HRCers cùng nhau đi thật xa

giúp HRCers phát triển toàn diện

Active
Learning

Anh chị chủ động học hỏi, tìm tòi những kiến thức, kĩ năng mới mọi lúc mọi nơi

Love &
Be loved

HRC là nơi có những “trusted people” yêu thương em như thành viên trong gia đình

Purposefulness

Anh chị sẵn sàng cho đi để tạo ra kết quả thực tế, thật sự chạm đến được những người nhận lại

Self
Embrace

HRC cho anh chị cơ hội nhìn nhận bản thân đa chiều và nhận những lời khuyên thực tế

Ownership

Anh chị có được tư duy như người đi làm phần lớn nhờ văn hóa trao quyền đúng cách để làm chủ sản phẩm của mình

giúp HRCers phát triển & gắn kết

Member Development

Member Engagement

Em sẽ cùng anh chị yêu thương
và gắn bó với ngôi nhà xanh lá chứ ?

CLB Nguồn nhân lực HRC - FTU

Bài ca không tên