Hành trình hiện thực hoá những “giấc mơ lớn”

01 Sản phẩm thường kỳ

Website hrc.com.vn

Trang tìm việc và kỹ năng chất lượng, đa lĩnh vực hàng đầu cho
sinh viên Kinh tế với 90,000+ lượt xem tin tuyển dụng mỗi tháng
5,000+ CV ứng tuyển mỗi năm

Website wp.hrc.com.vn

Trang thông tin về kỹ năng tuyển dụng, kiến thức ngành nghề,
tips tham gia các cuộc thi sinh viên và chương trình tuyển dụng
với 5,600+ người dùng, 12,000+ lượt truy cập mỗi tháng

Fanpage HRC – Kênh thông tin tuyển dụng và kỹ năng uy tín cho sinh viên

Fanpage uy tín đáp ứng nhu cầu của sinh viên như việc làm, thị trường tuyển dụng, bài viết kỹ năng và tin tức với
163,000+ người theo dõi

Linkedin HRC

Cầu nối để nâng cao độ nhận diện của HRC với doanh nghiệp và tăng lưu lượng doanh nghiệp sử dụng Website, 4,300+ người theo dõi

Group HRC – Jobs & Skills Share

Cộng đồng để sinh viên Kinh tế chia sẻ, trao đổi việc làm và kỹ năng tuyển dụng với 33,000+ thành viên tham gia

Website hrc.com.vn

Trang tìm việc và kỹ năng chất lượng, đa lĩnh vực hàng đầu cho
sinh viên Kinh tế với 90,000+ lượt xem tin tuyển dụng mỗi tháng
5,000+ CV ứng tuyển mỗi năm

Website wp.hrc.com.vn

Trang thông tin về kỹ năng tuyển dụng, kiến thức ngành nghề,
tips tham gia các cuộc thi sinh viên và chương trình tuyển dụng
với 5,600+ người dùng, 12,000+ lượt truy cập mỗi tháng

Fanpage HRC – Kênh thông tin tuyển dụng và kỹ năng uy tín cho sinh viên

Fanpage uy tín đáp ứng nhu cầu của sinh viên như việc làm, thị trường tuyển dụng, bài viết kỹ năng và tin tức với
163,000+ người theo dõi

Linkedin HRC

Cầu nối để nâng cao độ nhận diện của HRC với doanh nghiệp và tăng lưu lượng doanh nghiệp sử dụng Website, 4,300+ người theo dõi

Group HRC – Jobs & Skills Share

Cộng đồng để sinh viên Kinh tế chia sẻ, trao đổi việc làm và kỹ năng tuyển dụng với 33,000+ thành viên tham gia

02 Sản phẩm định kỳ

Ứng viên Tài năng – Hơn 11 năm, 2000+ CVs mỗi năm

Cuộc thi lớn nhất miền Bắc mô phỏng quá trình tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia dành cho sinh viên năm 3, 4 và Cử nhân mới ra trường dưới 2 năm khối ngành Kinh tế trên toàn quốc, nhằm kết nối và xây dựng cộng đồng tài năng trẻ Việt Nam.

Sự kiện đặt hàng của Doanh nghiệp

Những sự kiện tuyển dụng, chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi HRC như biểu hiện sự tin tưởng của doanh nghiệp dành cho HRC, cũng như một dấu ấn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài của đôi bên trong những hoạt động tiếp theo

Hè này có việc

Chuỗi hoạt động dành riêng cho sinh viên Kinh tế nhằm trang bị kỹ năng cần thiết và cung cấp cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngay trong hè

Tạp chí tuyển dụng

Cuốn cẩm nang tổng hợp kiến thứckỹ năng ứng tuyển thực tế, phù hợp với từng Khối ngành giúp sinh viên nâng tầm giá trị của bản thân trong mắt nhà tuyển dụng

Orientation Series/ Career Discovery

Chuỗi hoạt động dành riêng cho sinh viên Kinh tế nhằm trang bị kỹ năng cần thiết và cung cấp cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngay trong hè

Fresher’s day

Chuỗi sự kiện giúp các bạn sinh viên tìm được công việc như ý đầu tiên, dành cho sinh viên Kinh tế năm 4 sắp ra trường

Ứng viên tài năng hơn – 11 năm, 2000+ CVs mỗi năm

Cuộc thi lớn nhất miền Bắc mô phỏng quá trình tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia dành cho sinh viên năm 3, 4 và Cử nhân mới ra trường dưới 2 năm khối ngành Kinh tế trên toàn quốc, nhằm kết nối và xây dựng cộng đồng tài năng trẻ Việt Nam.

Sự kiện đặt hàng của Doanh nghiệp

Những sự kiện tuyển dụng, chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi HRC như biểu hiện sự tin tưởng của doanh nghiệp dành cho HRC, cũng như một dấu ấn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài của đôi bên trong những hoạt động tiếp theo

Hè này có việc

Chuỗi hoạt động dành riêng cho sinh viên Kinh tế nhằm trang bị kỹ năng cần thiết và cung cấp cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngay trong hè

Tạp chí tuyển dụng

Cuốn cẩm nang tổng hợp kiến thứckỹ năng ứng tuyển thực tế, phù hợp với từng Khối ngành giúp sinh viên nâng tầm giá trị của bản thân trong mắt nhà tuyển dụng

Orientation Series/ Career Discovery

Chuỗi hoạt động dành riêng cho sinh viên Kinh tế nhằm trang bị kỹ năng cần thiết và cung cấp cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngay trong hè

Fresher’s day

Chuỗi sự kiện giúp các bạn sinh viên tìm được công việc như ý đầu tiên, dành cho sinh viên Kinh tế năm 4 sắp ra trường