Đại học như bầu trời sao, các anh chị ai cũng tỏa sáng theo cách riêng, liệu em sẽ là ai trên bầu trời ấy?

Với văn hóa “Pay it forward”, anh chị ở HRC không chỉ định hình bản thân ở Ngoại thương và trên thị trường tuyển dụng với ánh sáng riêng, mà còn trân trọng và mong muốn phát triển ánh sáng ấy ở những thế hệ mới. Anh chị tin rằng, mỗi K62 đều là một ngôi sao nhỏ bé nhưng ấp ủ trong mình tiềm năng tỏa sáng vô hạn.

Em đã sẵn sàng khai phá ánh sáng nội tại cùng anh chị và cùng HRC?